Úvod/Informace z jednání o projektu

Informace z jednání o projektu

Vážené kolegyně a kolegové,

jak jistě víte, naše Komora se zúčastnila výstavy Techagro, Silva Regina a Biomasa. Koncepce naší
společné expozice firem Agrointeg s.r.o., ZERA z. s. a KZP ČR spočívala v informování návštěvníků a
účastníků našich jednání o stavu naší zemědělské půdy ze všech hledisek. V průběhu výstavy
probíhala na našem společném stánku, který zajistil Ing. Josef Šrefl, CSc. (náš dlouholetý člen
Komory), diskuzní fóra na témata spojená s ochranou zemědělského půdního fondu v ČR, biologický
život v půdě a její kvalita, technika a technologie kompostování atd. i za přítomnosti přednášejících ze
zahraničí i z našich výzkumných ústavů.

KZP ČR přispěla svým podílem k úspěšné expozici jednak obesláním a pozváním všech krajských
úřadů a jejich odborů zodpovědných za tuto problematiku k jednání o ochraně zemědělského
půdního fondu, zpracováním sborníku k této problematice, bannery umístěnými na naší expozici a
přednáškami, které byly prezentovány v rámci diskuzních fór na naší expozici každý den po celou
dobu výstavy.

Na společném jednání, které se konalo 18. dubna 2018, bylo provedeno společné hodnocení výstavy.
Mimo jiné bylo konstatováno, že veletrh, českého zemědělství, lesnictví a biomasy jako výkladní skříň
našeho zemědělství, techniky a technologií, vědy a výzkumu, informací a poradenství v této oblasti
byl i z pohledu nás velmi úspěšný.

Zároveň jsme se shodli na dalším pokračování spolupráce v této oblasti a hledáme společná řešení
možností spolupráce. Dohodli jsme se, že chceme poskytnout naší odborné i laické veřejnosti
modelová řešení a nikoliv pouze metodiky bez odpovědnosti za výsledek práce.
Základem takových řešení bude vždy kvalita půdy. Je rovněž důležitá definice kvality půdy, je to
obsah živin, obsah humusu, OHR, pórovitost, jímavost vody, obsah kontaminantů atd. Připravíme
společně další projekt, ať už to budou modelové farmy, modelová řešení lokálních regionů, ORP (obcí
s rozšířenou působností), krajů i celé České republiky. Proto jsme Vás všechny pozvali na farmu do
Žlutic, kde budeme o těchto věcech jednat.

Zároveň jsem obdržel nabídku pro vážné zájemce z řad poradců (3 – 4), kteří by se chtěli
profesionálně a odborně touto problematikou zabývat, na veletrh IFAT do Mnichova 14. – 18. května
2018 (ing. Šrefl zajistí i volné vstupenky). Proto neváhejte a kdo má zájem o tuto činnost přihlaste se!

 

Dobříš 19. dubna 2018

Ing. Karel Vítek, v. r.

 

2018-04-20T17:00:57+00:00